KUK

Festival v plenkách!

KUK je prvním českým multižánrovým festival pro návštěvníky ve věku od 10 měsíců do 3 let.

Od roku 2016 nabízí festival KUK pod hlavičkou Studia DAMÚZA rodinám s malými dětmi smysluplný program s vysokou uměleckou úrovní. Série akcí v průběhu roku na různých místech Prahy i mimo ni přináší nabitý program od herny, přes divadelní představení až po pohybové workshopy. To vše na míru pro naše nejmenší návštěvníky.

Projekt navazuje na celosvětový trend divadla pro nejmladšího diváka a chce ho představit také českému publiku. Inspirativní doprovodné aktivity podporují společné trávení volného času rodičů s dětmi. Projekt se také snaží propojovat rodiče s malými dětmi v daných lokalitách a zamezit tak jejich částečné sociální izolaci během rodičovské dovolené.

Festival rozvíjí dětskou představivost, seznamuje nejmladší diváky s hudbou i divadlem a buduje v nich vztah k umění přirozeným způsobem. I název KUK vychází z touhy dětí objevovat a poznávat.KUK tak přispívá k výchově budoucí generace návštěvníků kulturních institucí a snaží se podporovat vnímání kultury a umění jako běžné součásti života.

Více na www.kukfestival.cz.

mišmaš ze šuplíku
" KUK ":