Loutky hledají patrony

Staňte se patronem některé z našich loutek, a přispějte tak na vznik nových inscenací

Líbí se Vám naše inscenace? Chcete podpořit vznik nových projektů? Staňte se patronem!

Pro všechny naše přátele a fanoušky jsme připravili možnost stát se patronem některé z našich loutek, a přispět tak na vývoj nových divadelních představení.

Odměnou za finanční podporu získáte fotografie z míst, kam se loutka v rámci zájezdového uvádění představení podívá. Získané prostředky poplynou na vznik nových studentských inscenací. Své patrony hledá nejen Medvědí princ, který loni navštívil například Brusel, ale také Jeníček a Mařenka z Perníkové chaloupky, Krab z pohádky Momotaró nebo udatný princ Bajaja. Aktuální rozpis toho, která loutka kam jede, najdete v sekci Program. Po kliknutí na titul si ve fotogalerii můžete vybrat tu loutku, která je Vašemu srdci nejbližší.

Jak na to? Stačí 3 jednoduché kroky. 1. Vyberte si loutku, která se Vám nejvíc líbí. 2. Zvolte výši daru, kterým chcete přispět, a pošlete ho na naše číslo účtu 2801202795/2010. 3. Napište na karel.kratochvil@damuza.cz. Pošleme Vám darovací smlouvu a potvrzení o daru.

roční příspěvek Vaše odměna
500 Kč pošleme Vám fotografie z míst, kam se loutka během svého hraní podívá
1 000 Kč viz výše + dar si budete moci odečíst z daní (platí pro fyzické osoby) + vaše jméno uveřejníme na webových stránkách s poděkováním
2 000 Kč viz výše + dar si budete moci odečíst z daní (platí i pro právnické osoby) a dostanete volné vstupenky na naše premiéry
10 000 Kč viz výše + volný vstup na všechna naše představení

Medvědí princ v Bruselu u sošky Čurajícího chlapečka :

Daňové zvýhodnění pro dárce

Podmínky pro fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Transparentnost

Vaše dary využijeme při vzniku nových inscenací. O tom, jaké premiéry jsme uvedli v minulých letech, se dočtete v našich výročních zprávách.

Medvědí princ v Bruselu