Cesta kolem světa 25.10. naposledy v Kolowratu!

Přijďte se nedívat na divadlo!

25.10. od 19.00 máte poslední možnost vydat se s námi na Cestu kolem světa za absolutní tmy v Divadle Kolowrat. Jedná se o poslední reprízu v tomto divadle, nikoliv o derniéru. Brzy Vás budeme informovat, kde nás můžete nevidět příště.

Více informací o projektu najdete na www.divadlozatmy.cz

Co? Netradiční zážitkové divadelní představení, které nabízí divadlo bez dívání. Herci vypráví známý příběh Julesa Verna a dávají přitom divákům pocítit, jaké to je cestovat kolem světa poslepu. Představení pracuje s fantazií vyvolanou sluchem, dotekem, pocitem, vůní, zkrátka všemi smysly kromě zraku.

Pro koho? Projekt necílí jen na publikum se zrakovým postižením, ale i na vidícího diváka, který si chce vyzkoušet, jaké to je nevidět. Diváci nebudou pasivně přihlížet (lépe řečeno naslouchat), ale formou originální hry a spolupráce se aktivně zapojí do příběhu, budou ho posouvat dál a pomůžou uskutečnit cestu kolem našeho společného světa.

Na motivy čeho? Cesta kolem světa za osmdesát dní (1873) je dobrodružný román francouzského spisovatele Julesa Verna z jeho cyklu Podivuhodné cesty. Díky napínavému ději a spádu vypravování se jedná o jednu z nejoblíbenějších Vernových knih. Do češtiny byl román přeložen již roku 1873. My ovšem použijeme vlastní překlad i úpravu, celý příběh včetně počtu a charakteru postav přizpůsobíme skutečnosti, že budeme příběh vyprávět nevídaným způsobem – poslepu. Využijeme cesty přes čtyři kontinenty (Evropa, Afrika, Asie, Amerika) především ke zprostředkování různého druhu zážitků z různých světů, které se ve výsledku ovšem propojí v jediný – svět fantazie.

Proč? Antoine de Saint-Exupéry ústy Malého prince říká: „Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“ V představení se za absolutní tmy ocitneme všichni na stejné lodi a smažeme rozdíly mezi vidícími a nevidomými. Na této společné lodi se vydáme do světa fantazie, který je tak pestrý, jak jen si umíme představit. Začneme se zabývat věcmi hlouběji a přestaneme je vnímat jen na základě leckdy povrchního vizuálního hodnocení. Takže ani nepoznáme, který herec nebo hudebník je nevidomý, který divák v divadelní šatně odložil bílou hůl. Na společné lodi se vydáme na cestu kolem světa napříč kontinenty, které na první pohled vypadají každý jinak, každý jinak zní, voní, chutná, možná je každý jiný i na dotek… Ale přesvědčíme se, že to důležité, co se nemění, je ukryto uvnitř každého z nás.