Werther

Nonverbální duet inspirován milostným románem Johana Wolfganga von Goetha.

„Jsme lidé a jsme sobečtí, chceme toho druhého úplně, ale sebe nedáme.“

Werther je narcis, který nevidí dál než sahá jeho stín. Svět se točí kolem něj a on je jeho středem. Jeho sebestřednost mu nedovolí uvázat se v manželství, a proto utíká od oltáře. Chce si vyčistit hlavu a najít svůj smysl života. Tento úkol mu však překazí krásná Lotta, jež nabourá jeho egocentrický svět. Vnitřní zarputilost a svázanost mu ale nedovolí vzdát se ho. Je schopen všeho, jen aby dosáhl svého a to, zdá se, za jakoukoli cenu. Celý příběh graduje ve sporu Wertherova nepřekonatelného zoufalství a CTI. Werther si tak ověřuje, že každé rozhodnutí s sebou nese důsledky a že není horší křivdy než té, které se člověk dopustí sám na sobě.

Nová inscenace mladého nadějného režiséra a mima Tomáše Tomsy Legierskiho v produkci studia DAMÚZA kombinuje prvky pantomimy a pohybového divadla. Originálním způsobem tak tvůrci zpracovávají dílo klasické evropské literatury Utrpení mladého Werthera s cílem přiblížit téma především mladému publiku, na které ostatně ve své době cílil i Johan Wolfgang Goethe.

Projekt vznikl s laskavou podporou: Hlavního města Praha a MKČR
Projekt podpořili také: Hlávkova nadace, La Fabrika
Premiéra: 5.května 2011, La Fabrika - Slévárna
režie: Tomsa Legierski
hrají: Johana Vavřínová
Tilen Kozamelj
Rider: soubor
Technické materiály k inscenaci: soubor
Fotografie v tiskovém rozlišení: DAMUZA-werther.zip
Specifikace představení k tisku: DAMUZA-werther.pdf