Očištění / Depurados

Česko-španělský pohybový divadelní projekt.

Hra jedné z nejkontroverznějších anglických autorek Sarah Kane. „Můžou ti vzít život, ale smrt ti místo toho nedají.“

Hra plná obrazů „krutosti, hnusu a krve“, vyjadřuje paradoxně bolestnou touhu člověka po tom být milován, touhu po odpuštění. Ukazuje postavy v extrémních situacích, neschopny milovat a neschopny přestat milovat.

Zdánlivě naturalistická hra je ve své podstatě spíše mozaikou lyrických obrazů, symbolů a rituálů, o to silnějších, že jsou představovány s velkým důrazem na tělesnost. Inscenace Očištění se stává drsnou jevištní básní, komponovanou pomocí slova, pohybových a vizuálních metafor, zvuku, videoprojekce, využívající jazykovou a kulturní různorodost.

Projekt vznikl s laskavou podporou: Hlavního města Praha a MKČR
Projekt podpořili také: Akademie múzických umění v Praze, Institut del Teatre v Barceloně
Premiéra: 28. dubna 2010, Divadlo DISK
Fotografie v tiskovém rozlišení: DAMUZA-ocisteni-depurados.zip
Specifikace představení k tisku: DAMUZA-ocisteni-depurados.pdf
Očištění / Depurados Očištění / Depurados Očištění / Depurados Očištění / Depurados Očištění / Depurados Očištění / Depurados